TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısı, 28 Ağustos 2020 tarihinde TOBB’un Ankara’daki Birlik Merkezinde gerçekleştirilmiş olup;

 

COVID-19 salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı toplantıda; Sigorta Eksperleri branşları İş Akış Diyagramı ve Tek Tip Rapor Formatı, Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların    Önlenmesi Hakkında Genelge, Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar, Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlar, Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri, Sigorta Tahkim Komisyonunda Bilirkişi olarak görev alan Sigorta Eksperlerinin rapor yazım formatı, Uzaktan Ekspertiz Çerçeve, Usul ve Esasları, Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uymayan Sigorta Şirketleri, Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Risk İnceleme ücret ödemeleri, SBM şifrelerinin yetkisiz paylaşımı, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

28.08.2020 / ANKARA

 

Bu haberi paylaş

TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısı, 22 Temmuz 2020 tarihinde TOBB’un Ankara’daki Birlik Merkezinde gerçekleştirilmiş olup;

 

COVID-19 salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı toplantıda; Sigorta Eksperleri branşları İş Akış Diyagramı ve Tek Tip Rapor Formatı, Oto dışı branşların raporlarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine aktarımı, Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge, Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar, Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlar, Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri, Sigorta Tahkim Komisyonunda Bilirkişi olarak görev alan Sigorta Eksperlerinin rapor yazım formatı, Uzaktan Ekspertiz Çerçeve, Usul ve Esasları, Çekme belgeli olarak ihaleye açılan hurda araçlar, Eksper olmayan ya da ilgili branşta ruhsatnamesi olmayan kişilerin ekspertiz işlemlerinde görevlendirilmesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri içerisinde Kasko Poliçe işlemleri değerlendirmesi, Sigorta Eksperi olmadığı halde "Hasar Tespiti Motorlu Araç Değer Kaybı" uzmanlık alanında Adalet Bakanlığı Bilirkişi Listelerinde kayıtlı bulunan kişiler, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

22.07.2020 / ANKARA

 

 

 
Bu haberi paylaş

TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısı, 29 Haziran 2020 tarihinde TOBB’un Ankara’daki Birlik Merkezinde gerçekleştirilmiş olup;

 

Bu haberi paylaş

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyelerinin katılım sağladığı toplantıda; Sigorta Eksperleri Branşları İş Akış Diyagramı ve Tek Tip Rapor Formatı, Sigorta Eksperleri Ücret Tarifeleri, Uzaktan Ekspertiz, Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge, Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar, Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişiler, Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri, COVID-19 Salgınına ilişkin alınacak güvenlik tedbirleri,

İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme geldi. ​

 

29.05.2020

 
 
Bu haberi paylaş

 

TOBB SEİK Bşk. Sn. Ahmet Nedim ERDEM'in, Sigorta Eksperlerinin Gümrüklü Sahalarda yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak, Dünya gazetesinde yayınlanan röportajı aşağıda yer almaktadır.

 

Söz konusu haberin linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.dunya.com/sektorler/sigortacilik/salginla-birlikte-eksperlerin-gumruk-problemi-de-buyudu-haberi-470161

Bu haberi paylaş

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyelerinin katılım sağladığı toplantıda; Sigorta Eksperleri Ücret Tarifeleri, Uzaktan Ekspertiz, 15.04.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Ekspertiz Raporunun İletilmesi ve Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkında Sektör Duyurusu, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) salgın hastalık ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler, Madenlerde risk incelemesi çalışmalarında Covid-19 nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle alınan tedbirler, Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan ekspertiz yapılması, Hasar tespit işleminin elektronik ortamda yapılması, Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge, Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar, Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişiler, Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme geldi. ​

 

29.04.2020

Bu haberi paylaş