16 Şubat 2021 tarihinde Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Bşk. Abdurrahman ÖZEN, SEDDK Uzmanları, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM, TOBB SEİK Üyeleri ile TOBB Sigortacılık Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda;

1- Sigorta Şirketlerinin Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine Aykırı Uygulamaları,

2- Değer kaybı Atamaları,

- Ücret,

- Eksper Listesinin oluşturulması,

- Atama usul ve Esaslarının Belirlenmesi,

- Bazı Sigorta Şirketlerinin değer kaybı dosyaları için atama yapmaması,

- Eksper Dışındaki Kişilerin Değer Kaybı Raporu Düzenlemesi,

3- SBM Üzerinden Eksper Atama Süreçlerinin İyileştirilmesi,

4- SBM den ihtiyaç duyulan raporların temin edilememesi,

5- Sigorta Şirketlerinin Hasar Verilerini/Eksper Raporlarını SBM’ye Aktarmaması,

6- Mağdur/Mağdur Hak Sahibi veya Vekilleri Tarafından Talep Edilen Ekspertiz Raporları ile Ekspertiz Raporu kapsamındaki bilgi ve belgelerin paylaşımı,

7- Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge çerçevesinde tüm tam ve ağır hasar dosyalarında eksper raporunun zorunlu olması,

konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

 

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Şubat ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 25.02.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

• 2020 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi,

• Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

• Sigorta Şirketlerinin değer kaybı atama uygulamaları,

• Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavları,

• Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğine aykırı olarak iş kabul edilmesi ve rapor düzenlenmesi, Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uyulmaması,

• Maden atamalarında iş kabul etmeyen Sigorta Eksperleri,

• Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uymayan sigorta şirketleri,

• Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılının ilk toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. 28.01.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

 

Maden atamaları ücret tarifesi,

• Talepsiz kapanan ve Kaza Tespit Tutanağı sonucu kusurlu çıkan araçlara ait eksper raporlarının bazı Sigorta Şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine aktarılmaması,

• Araç değer listesi,

• Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge,

• Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğine aykırı olarak iş kabul edilmesi ve rapor düzenlenmesi, Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uyulmaması,

• Sigorta Ekspertiz Hizmeti Veren Danışmanlık Firmalarının Ticaret Odası Kayıt Tescilleri,

• 2021 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimi,

• Mağdur/Mağdur Hak Sahibi veya Vekilleri Tarafından Yapılan Eksper Raporu Talepleri,

• Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uymayan sigorta şirketleri,

• SBM üzerinden atanan Değer kaybı dosyalarına ilişkin ekspertiz ücretinin bazı sigorta şirketleri tarafından ödenmemesi,

• Mahkemelerde yetkisi olmadığı halde değer kaybı atamalarında görev kabul eden yetkisiz kişiler,

• Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir. 

 

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2020 Yılı Aralık Ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. 30.12.2020 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

 

• Levha aidatını 3 yıl üst üste ödemeyen Sigorta Eksperleri,

• Sigorta Eksperleri branşları İş Akış Diyagramı ve Tek Tip Rapor Formatı,

• İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Değer Kaybı Ekspertiz Raporu düzenleyen kişiler,

• Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge,

• Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar,

• Sigorta Eksperleri çalışma komisyonları,

• Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlar,

• Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri,

• Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uymayan sigorta şirketleri,

• Uzaktan Ekspertiz Çerçeve, Usul ve Esasları,

• Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) şifrelerinin yetkisiz paylaşımı,

• Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Risk İnceleme Ücret Ödemeleri,

• Tüzel kişi ekspertiz bünyesinde tanzim edilen ekspertiz raporlarında, tüzel kişi firma unvanının yanı sıra raporu düzenleyen sigorta eksperinin Levha kayıt numarası ile Ad/Soyad bilgilerinin yer alması,

•Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi

• Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir. 

 

Bu haberi paylaş

 

17 Aralık 2020 Tarihinde gerçekleştirilen Sabah Gazetesi 35. Yaş Sektör Buluşmaları Etkinliği T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan Sigorta Paneli'ni Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör yönetti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati' nin katıldığı panelde, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil görüşlerini paylaştı.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak pandemi döneminde de eksperlerin işini yapmaya devam ettiğini, sigortalıların hizmet almasında hiçbir eksikliğin yaşanmadığını, 2020 yılı içerisinde yaşamış olduğumuz Elazığ ve İzmir depremlerinde sigorta eksperlerinin hızlıca akisyon alarak hasar tespitlerini yaptıklarını, İzmir depreminde de hasar tespitlerinin %95 oranında tamamlandığını ifade etti. Pandemi sürecinde bu operasyonların bir takım zorluklarının olduğunu ifade eden Erdem, yapılan deprem ekspertizlerinde iki meslektaşımızın covid 19 hastalığına yakalandığını, tedavilerinin tamamlanarak sağlıklarına kavuştuklarını söyleyerek bu aşamada uzaktan görüntülü ekspertizin önemini vurguladı.

Sayın Başkan eksperlik mesleğinin geleceğine yönelik ise; Eksperlerin 5684 sayılı yasa çerçevesinde sigorta eksperi olarak adlandırılıyor olmasının eksperlerin, sigortalılar tarafından sigorta şirketinin bir görevlisi olarak algılanmasına sebep olduğunu, oysa ki eksperlerin tarafsız ve bağımsız olduklarını ve bu bağımsızlığın yasa ile korunduğunu, eksperin hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında bir terazi, bir denge unsuru olduğunu ifade edip, eksperlik mesleğinin tarihi hakkında bilgiler vererek, köklü bir alt yapısı olan eksperlik mesleğine sistem içerisinde mutlaka ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zaman içerisinde eksperlerin hasarın teknik olarak tespiti ile birlikte insan ilişkileri ve hasar süreç yönetimi görevlerini de üstlendiğini, bu noktada sigortalıların ihtiyaçlarının belirlenmesi, iletişim ve ilişki yönetimlerinin sağlanması hususları ile hasarın mevzuatsal yönetimini de dikkate alarak mesleğin gelecek planlarının yapıldığını söyleyen Ahmet Nedim Erdem, özellikle SEDDK nın da kurulmasının olumlu etkisi ve diğer paydaşlarımız ile uyum içerisinde hasar süreçlerindeki operasyon yükü ve prosedürlerin azaltılması, hasarın uçtan uca bir ekosistem içerisinde tek bir merkezden yönetilmesi, sigortalıların tüm süreci şeffaf bir şekilde takip etmesi, aracıların ortadan kaldırılması için yeni çalışmalar yapıldığını, sigorta sektörü ve sigortalılara sunulmak üzere dijital bir sistem için algoritma hazırlandığını ve eksperlik mesleğinin vizyonunun belirlendiğini ifade etti. Eksperler tarafından yapılmakta olan Maden Zorunlu Ferdi Kaza poliçesi risk incelemelerinin madencilik sektörü ve ülke ekonomisine faydasını da vurgulayan Erdem, Türkiye' deki mevzuat ve hasar operasyon süreçlerinin Avrupa ülkelerinden ileri durumda olduğu ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aşağıdaki link üzerinden SEİK Bşk. ERDEM’in konuşmasını izleyebileceğiniz panel Sabah TV ile Sabah Gazetesi, A Haber ve A Para Youtube linklerinden de canlı olarak yayınlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=fWq_4Y7JVh4

 

Bu haberi paylaş
 
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2020 Yılı Kasım Ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. 30.11.2020 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;
 
 
Sigorta Eksperleri levha kayıt ve aidat ücreti,
Sigorta Eksperleri branşları İş Akış Diyagramı ve Tek Tip Rapor Formatı,
Oto dışı branşların raporlarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine aktarımı,
Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge,
Otomotiv servis ve tamirhanelerinde Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar,
Sigorta Eksperleri çalışma komisyonları,
Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişi ve kurumlar,
Nezdinde görev yapan eksper bulunmayan tüzel kişi Sigorta Eksperleri,
Sigorta Eksperleri değer kaybı tespit ücretleri, 
Uzaktan Ekspertiz Çerçeve, Usul ve Esasları,
Değer kaybı atama süreçleri,
Müşterek sigortalarda ekspertiz ücreti,
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Risk İnceleme Ücret Ödemeleri,
Mahkemelerde yetkisiz olarak bilirkişilik yapan kişiler,
Sigorta Tahkim Komisyonunda Bilirkişi olarak görev alan Sigorta Eksperlerinin yaşamış olduğu sorunlar,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),
Maden Risk İnceleme Heyetleri Görüş Raporu ve Kontrol Listeleri,
Kapanmayan değer kaybı dosyaları,
Zorunlu Sigortalarda Sigorta Eksperlerinin iş reddetme süreçleri,
Değer kaybı sistemi kurulduğundan bu yana sıralı atama ile hiç atama yapılmamış Sigorta Eksperleri,
Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uymayan sigorta şirketleri,
Ayrıca  İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir. 
 

 

 

Bu haberi paylaş