TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden:                                                                                                                                                                           29/04/2024

DEĞER KAYBI HESAPLAMALARINDA REEL PİYASA ANALİZİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN SEİK DUYURUSU

(2024/1)

 

Bilindiği üzere, 4/12/2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" ile değer kaybı tazminatı hesaplanmasına dair esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenmiş olup 21/4/2022 tarihli ve 2022/12 sayılı "Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge" ile söz konusu esaslar kullanılarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) üzerinden yapılacak hesaplama işlemlerine dair süreçler düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 tarihli ve E:2021/82, K:2022/167 sayılı kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, Anayasa’nın 5-17 ve 35. Maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiştir.

Diğer yandan, Genel Şartların ilgili hükümleri ile Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin 2022/12 sayılı Genelge hükümlerine yönelik herhangi bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı bulunmamakta olup söz konusu düzenlemeler meri durumdadır. 

Bu çerçevede, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden yapılan değer kaybı atamalarına ilişkin SBM sistemi üzerinden düzenlenen Değer Kaybı Raporlarında; tarafların mağduriyet yaşamamasını teminen, Genel Şart ile belirlenen esaslar doğrultusunda hesaplanan değer kaybı tutarının yanı sıra reel piyasa analizi yöntemi ile yapılacak değerlendirmeye/hesaplamaya da yer verilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir

Bilgilerinizi ve söz konusu Karar uyarınca, SBM sistemi üzerinden yapılan değer kaybı atamalarında, reel piyasa analizi yöntemi ile yapılan hesaplama sonucuna da ilgili Değer Kaybı Raporlarında yer verilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.     

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Bu haberi paylaş