Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5. Maddesinde; “…Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından bu Genel Şartların Ek-1’inde yer alan esaslara göre tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 21.04.2022 tarihli ve 2022/12 sayılı “Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge” istihsal edilmiş ve değer kaybına ilişkin atama ve rapor tanzim süreçlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemleri (EKSİST) üzerinden yapılması hususu düzenlenmiştir.
 
Diğer yandan, bazı meslektaşlarımızın özellikle sigorta şirketlerinden EKSİST harici atama kabul ettikleri ve çeşitli adlar altında değer kaybı raporu düzenledikleri tespit edilmiştir. Bu durum meslektaşlar arası haksız rekabete neden olmaktadır.
 
Bilgilerinizi ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındaki talepler için yargı mercileri bilirkişilik hizmetleri dışında EKSİST harici değer kaybı ataması kabul edilmemesi ve değer kaybı raporu düzenlenmemesi hususunda gereğini rica ederiz.
 
Aksi takdirde, ilgili sigorta eksperleri hakkında, disiplin ve değer kaybı listesinden çıkarma dahil mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacaktır.
 
Önemle duyurulur.
 
Saygılarımızla,
 
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
Bu haberi paylaş