SEİK 2022 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  28.07.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

SEİK 2022 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  29.06.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

SEİK 2022 Yılı Mayıs ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Mayıs ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  20.05.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  27.04.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi...

Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri, Sigorta Eksperleri Çalışma Komisyonu...

SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

31.03.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin...

  • SEİK 2022 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  • SEİK 2022 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  • SEİK 2022 Yılı Mayıs ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  • SEİK 2022 Yılı Nisan ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  • Sigorta Eksperleri Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri toplantıları gerçekleştirildi.

  • SEİK 2022 Yılı Mart ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 

28.07.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

- Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

- Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

- Değer Kaybı Sıralı Ataması Hakem Eksper Listesi,

- İlgili mevzuata aykırı şekilde düzenlenen değer kaybı raporu,

- Eksper olmayan ya da ilgili branşta ruhsatnamesi olmayan kişilerin ekspertiz işlemlerinde görevlendirilmesi,

Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

29.06.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

- Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

- Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

- İlgili mevzuata aykırı şekilde düzenlenen ekspertiz raporu,

- Sigorta şirketlerinin ekspertiz ücret uygulamaları,

- Mevzuata aykırı olarak değer kaybı ataması yapılması,

- SBM’de Eksperlerin yoğun ve ardışık sorgulamaları,

Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

20.05.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

- Sigorta Eksperliği sınavı,

- Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

- Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

- SBM’de Eksperlerin yoğun ve ardışık sorgulamaları,

- Yetkisiz olarak değer kaybı raporu düzenlenmesi,

Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

Bu haberi paylaş

 

27.04.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

- Sigorta Eksperliği sınavı,

- Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

- Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

- Sigorta şirketlerinin ekspertiz ücret uygulamaları,

- 2022/12 sayılı Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge,

- Statik IP Kontrolü,

- Talepsiz kapanan veya Kaza Tespit Tutanağı sonucu kusurlu çıkan araçlara ait eksper raporlarının bazı sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM) aktarılmaması,

- Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

- Yetkisiz olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişiler,   

- Sigorta Eksperinin atanmış olduğu hasar dosyasına ilişkin yapacağı araştırma,

Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

 

 

Bu haberi paylaş

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri, Sigorta Eksperleri Çalışma Komisyonu Üyeleri ile mesleki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla, İstanbul’da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü TOBB İstanbul Hizmet Binasında ve 8 Nisan 2022 Cuma günü elektronik ortamda, Sigorta Eksperleri Ücret Tarifeleri Çalışma Toplantıları gerçekleştirildi.

Bu haberi paylaş

31.03.2022 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Ekspertiz raporlarının e-devlet üzerinden görüntülenebilmesi,

Bu haberi paylaş