Değerli Meslektaşımız,

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Birliğimize intikal ettirilen 22.12.2022 tarihli ve E-97354901-045.02-1758757 sayılı yazıda özetle aşağıdaki hallerde ekspertiz ücretinin sigorta şirketi tarafından ödeneceği bununla birlikte ekspertiz ücretinin süresi içinde tanzim edilecek değer kaybı raporları için ödeneceği bildirilmiştir.

  • 21.04.2022 tarihli ve 2022/12 sayılı Genelge’nin 4. ve 5. Maddesi kapsamında yapılacak atamalarda (Sigorta şirketi tarafından yapılan ilk atama, sigorta şirketi tarafından atama yapılmaması halinde hak sahibi tarafından yapılan ilk atama ile ilk atanan eksperin raporu süresinde tamamlamaması ya da reddetmesi halinde sistem tarafından yapılan atama)
  • 21.04.2022 tarihli ve 2022/12 sayılı Genelge’nin 6. Maddesi kapsamında yapılacak atamalarda (Genelgenin 5. Maddesi kapsamında düzenlenen rapora taraflardan birinin itirazı nedeniyle yapılan atama)

Bilgilerinizi ve değer kaybı atamalarında ilgili mevzuatta belirtilen rapor tanzim sürelerine riayet edilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

 

Not: Söz konusu yazıya buradaki bağlantıdan erişilebilmektedir.

 

Bu haberi paylaş