İcra Komitemiz tarafından; 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da webinar üzerinden “Trafik Sigortası Genel Şartları Kapsamında Yeni Değer Kaybı Hesaplama Yöntemine İlişkin Sigorta Eksperleri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.Söz konusu Seminere katılım için aşağıdaki linkten kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt sonrası katılım linki sistem tarafından e-posta adresinize iletilecektir.   

Katılım öncesi kaydın zorunlu olduğu söz konusu Seminer,sadece Sigorta Eksperlerinin katılımına açıktır. Katılım ücretsizdir.

Önem duyurulur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  

 

Kayıt için; https://tobb-org.zoom.us/j/92509135099?pwd=cUhWb0xrZllLc0ZwUVprdE9kbXY2dz09

 

 

 

 

 

 
 
 
Bu haberi paylaş

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türk Reasürans A.Ş. yetkilileri ile Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde oluşturulan risk inceleme heyetlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerini görüştü.

12.01.2022

Bu haberi paylaş

29.12.2021 tarihinde elektronik ortamda, "Yapım yılı eski binaların Zorunlu Deprem Sigortası hasar süreçlerinde yaşanan sorunlar" konusunda toplantı gerçekleştirildi. DASK Yöneticileri, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

 

Bu haberi paylaş

 

23.12.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

-          Oto dışı branşlarda Sigorta Eksperleri tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarının SBM sistemine yüklenmesi,

-          Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunulması,      

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

Aynı günün akşamında İcra Komitesi Bşk. Ahmet Nedim ERDEM ve Komite Üyeleri, İstanbul Ticaret Odası tarafından sigortacılık sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek amacıyla gerçekleştirilen “Sektör Sorunları İstişare Toplantısına” katılım sağlamıştır.

 

Bu haberi paylaş

 

30.11.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğine aykırı olarak iş kabul edilmesi ve rapor düzenlenmesi, Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uyulmaması,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

-          09.11.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge”,

-          Oto dışı branşlarda Sigorta Eksperleri tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarının SBM sistemine yüklenmesi,

-          Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunulması,      

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

27.10.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Şirket kuruluşu tescil işlemleri,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli,

-          Yazışma dili ve kuralları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde oluşturulan 5568 numaralı risk inceleme heyetlerinde yaşanan sıkıntılar,

-          Sigorta Şirketlerinin motorlu araçlar asgari ücret tarifesi uygulamaları,

-          Mevzuata aykırı olarak değer kaybı raporu düzenlemesi, motorlu araçlar asgari ücret tarifesine aykırı olarak iş kabulü ve fatura düzenlemesi,

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

 

Bu haberi paylaş