TOBB SEİK 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda...

TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda...

TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda...

TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda...

TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Sigorta...

 • TOBB SEİK 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

  TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

 • TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında Sigorta Eksperlerinin sorun ve çözüm önerilerini iletti.

  TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında Sigorta...

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

27.10.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Şirket kuruluşu tescil işlemleri,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli,

-          Yazışma dili ve kuralları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde oluşturulan 5568 numaralı risk inceleme heyetlerinde yaşanan sıkıntılar,

-          Sigorta Şirketlerinin motorlu araçlar asgari ücret tarifesi uygulamaları,

-          Mevzuata aykırı olarak değer kaybı raporu düzenlemesi, motorlu araçlar asgari ücret tarifesine aykırı olarak iş kabulü ve fatura düzenlemesi,

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

 

Sosyal paylaşım

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

30.09.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·       Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·       Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·       Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli,

·       Değer kaybı dosyalarında Sigorta Şirketleri ile evrak talebinde yaşanan sıkıntılar,

·        Sigorta Eksperlerinin hasar tespit çalışmalarında yaşadıkları zorluklar,

·        2021/15 sayılı Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge,

·       22.09.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı “Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge”,

·        Mevzuata aykırı olarak Değer Kaybı Ekspertiz Raporu düzenleyen Sigorta Şirketleri,

·        Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Sosyal paylaşım

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

26.08.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·         Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·         Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·         28 Temmuz 2021 Tarihinde Başlayan Orman Yangınlarında Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/7)

·        2021/12 sayılı “2015/11 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

·        Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Taslağı,

·        Değer kaybı dosyalarında Sigorta Şirketleri ile evrak talebinde yaşanan sıkıntılar,

·       IBAN bilgilerini Merkez sistemine tanımlayan ve tanımlamayan Sigorta Eksperleri

·        11 Ağustos 2021 Tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta Gerçekleşen Sel Felaketinde Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/10)

·        Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli

·          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Sosyal paylaşım

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

29.07.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·         Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·         Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar taslağı,

·         Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği Taslağı,

·         Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·        Sigorta Şirketlerinin değer kaybı atama uygulamaları,

·         Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi kapsamında yapılan incelemeler,

·        Sigorta Tahkim Komisyonu bilirkişi atamaları

·        Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperleri rapor ve evrak paylaşımı,

·          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Sosyal paylaşım

TOBB SEİK 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Haziran ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

17.06.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

·         Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·         Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge Taslağı,

·         Zorunlu deprem sigortası ekspertiz ücretleri,

·         Sigorta Şirketlerinin değer kaybı atama uygulamaları,

·         Sigorta Tahkim Komisyonu bilirkişi atamaları ve bilirkişi ücretleri,

·         Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından sigorta eksperlerine verilen disiplin cezaları,

·         Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Sosyal paylaşım