• Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanlığına Ahmet Nedim Erdem Seçildi.

  • Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2018 Yılı Ağustos ayı toplantısını TOBB'da gerçekleştirdi.

  • Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ziyaretlerine devam ediyor.

  • SEİK Çalıştay gerçekleştirdi.

  • SEİK Eylül Ayı toplantısını gerçekleştirdi.

  • SEİK TSB Başkanını ziyaret etti.

 

30.11.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğine aykırı olarak iş kabul edilmesi ve rapor düzenlenmesi, Taban Ekspertiz Ücret Tarifesine uyulmaması,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde gerçekleştirilen risk inceleme heyetleri,

-          09.11.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge”,

-          Oto dışı branşlarda Sigorta Eksperleri tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarının SBM sistemine yüklenmesi,

-          Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunulması,      

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

İcra Komitemiz tarafından; 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da webinar üzerinden “Trafik Sigortası Genel Şartları Kapsamında Yeni Değer Kaybı Hesaplama Yöntemine İlişkin Sigorta Eksperleri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.Söz konusu Seminere katılım için aşağıdaki linkten kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt sonrası katılım linki sistem tarafından e-posta adresinize iletilecektir.   

Katılım öncesi kaydın zorunlu olduğu söz konusu Seminer,sadece Sigorta Eksperlerinin katılımına açıktır. Katılım ücretsizdir.

Önem duyurulur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  

 

Kayıt için; https://tobb-org.zoom.us/j/92509135099?pwd=cUhWb0xrZllLc0ZwUVprdE9kbXY2dz09

 

 

 

 

 

 
 
 
Bu haberi paylaş

 

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Ekim ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

27.10.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

 

-          Sigorta Eksperleri Levhasında gerçekleştirilen işlemler,

-          Şirket kuruluşu tescil işlemleri,

-          Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

-          Sigorta Şirketlerinin ağır hasar uygulamaları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli,

-          Yazışma dili ve kuralları,

-          Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde oluşturulan 5568 numaralı risk inceleme heyetlerinde yaşanan sıkıntılar,

-          Sigorta Şirketlerinin motorlu araçlar asgari ücret tarifesi uygulamaları,

-          Mevzuata aykırı olarak değer kaybı raporu düzenlemesi, motorlu araçlar asgari ücret tarifesine aykırı olarak iş kabulü ve fatura düzenlemesi,

-          Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperlerinin rapor paylaşımı,

-          Sigorta Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliği sınavı,

-          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

 

 

Bu haberi paylaş

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 2021 Yılı Eylül ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

30.09.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·       Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·       Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·       Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli,

·       Değer kaybı dosyalarında Sigorta Şirketleri ile evrak talebinde yaşanan sıkıntılar,

·        Sigorta Eksperlerinin hasar tespit çalışmalarında yaşadıkları zorluklar,

·        2021/15 sayılı Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge,

·       22.09.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı “Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge”,

·        Mevzuata aykırı olarak Değer Kaybı Ekspertiz Raporu düzenleyen Sigorta Şirketleri,

·        Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Ağustos ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

26.08.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·         Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·         Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·         28 Temmuz 2021 Tarihinde Başlayan Orman Yangınlarında Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/7)

·        2021/12 sayılı “2015/11 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

·        Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar Taslağı,

·        Değer kaybı dosyalarında Sigorta Şirketleri ile evrak talebinde yaşanan sıkıntılar,

·       IBAN bilgilerini Merkez sistemine tanımlayan ve tanımlamayan Sigorta Eksperleri

·        11 Ağustos 2021 Tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta Gerçekleşen Sel Felaketinde Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/10)

·        Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği uyarınca sigorta eksperlerine ödenecek risk inceleme bedeli

·          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş

 

TOBB SEİK 2021 Yılı Temmuz ayı toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

29.07.2021 tarihinde, TOBB SEİK Bşk. Ahmet Nedim ERDEM başkanlığında İcra Komitesi Üyelerinin tamamının katılım sağladığı Sigorta Eksperleri İcra Komitesi toplantısında;

·         Sigorta Eksperleri Levhasında 2021 Yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin rapor,

·         Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar taslağı,

·         Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği Taslağı,

·         Karayolu Taşıtları Onarım Şartları ve Güvenliği İle Onarım Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı,

·        Sigorta Şirketlerinin değer kaybı atama uygulamaları,

·         Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi kapsamında yapılan incelemeler,

·        Sigorta Tahkim Komisyonu bilirkişi atamaları

·        Değer kaybı dosyalarında Sigorta Eksperleri rapor ve evrak paylaşımı,

·          Ayrıca, İcra Komitesine intikal ettirilen şikâyet, öneri ve talepler ile disiplin konuları gündeme gelmiştir.

Bu haberi paylaş