TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden:  04/03/2022
EKSPER OLMAYAN YA DA İLGİLİ BRANŞTA RUHSATNAMESİ OLMAYAN KİŞİLERİN EKSPERTİZ İŞLEMLERİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA SİGORTA EKSPERLERİNE YÖNELİK SEİK DUYURUSU (2022/2)

Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarının; C) Mesleki Ehliyet İlkesi başlıklı maddesinde, “Eksper, mesleki ehliyet ve yetkili kılındığı branş ya da branşlar dışında ekspertiz yapmaz.” hükmü,

 

E) Ekspertiz ve Raporlama başlıklı maddesinde ise, “Sigorta Eksperi, ekspertiz işlemlerinin yürütülmesinde, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak görevlendirilen uzman başta olmak üzere, yanında çalışan raportör, yardımcı eleman veya stajyer vb. farklı unvan ve nitelikteki kişilerden faydalanabilir. Ancak, söz konusu kişiler büro işlemleri dışında, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarlarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar ile mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi çalışmalarını yapamaz.” hükmü yer almaktadır. 

 

Eksper tarafından uzmanlık hizmetinden nasıl yararlanılacağı, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir.

 

Diğer yandan, son zamanlarda, ilgili branşta ruhsatnamesi bulunmayan ya da hiçbir dalda ruhsatnamesi bulunmayan büro çalışanlarının uzman, saha elamanı, yardımcı eleman vb. adlarla ekspertiz işlemi için görevlendirildiği hususunda İcra Komitemize iletilen şikayetlerde artış gözlemlenmektedir.

 

Söz konusu şikayetler, İcra Komitemizce titizlikle takip edilmekte ve anılan hususlara aykırılık tespit edilmesi halinde, ihlali yapanlara ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanmaktadır.

 

Bu kapsamda, tüm meslektaşlarımızın ruhsatnamesine sahip olmadıkları branşlarda iş kabulü/görevlendirmesi yapmaması ve eksper olmayan büro çalışanlarını ekspertiz işlemi için sahada görevlendirmemesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

                        

Bu haberi paylaş