TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden:                                                                                                                                                                                                 02/03/2022

 

YAZIŞMA DİLİ VE KURALLARI HAKKINDA SİGORTA EKSPERLERİNE YÖNELİK SEİK DUYURUSU

(2022/1)

 

Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “ Eksperler, meslek haysiyetine ve İcra Komitesince belirlenecek etik değerler ile mesleki standartlara uygun hareket etmek; kılık kıyafet, hal ve gidişe, beşeri ilişkilere ve bunların yanı sıra şirket unvanlarında ve ofis düzenlemelerinde gerekli titizliği en yüksek seviyede göstermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarında, ilgililerle olan iletişimlerde saygılı ve özenli davranılması gerektiği vurgulanmıştır.

 

Diğer yandan, bazı meslektaşlarımızın sigortacılık ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapmış oldukları iletişim, sosyal medya paylaşımları ve e-posta iletilerinde mesleğimizin saygınlığına yakışmayan ifadeler kullandıkları görülmektedir.

 

Bu kapsamda; sigortalılar, sigorta şirketleri, mesleki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik doğrudan ya da elektronik ortamda gerçekleştirilen iletişimler, sosyal medya paylaşımları ve e-posta iletilerinde; mesleğin vakarına uygun, saygılı ve özenli ifadeler kullanması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

 

Bu haberi paylaş