Bilindiği üzere, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin onikinci fıkrasında;“Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel kişiye verilir. Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi düzenlenir. Ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası yer alır. Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, tüzel kişi ekspertiz bünyesinde tanzim edilen ekspertiz raporlarında, tüzel kişi firma unvanının yanı sıra raporu düzenleyen sigorta eksperinin Levha kayıt numarası ile Ad/Soyad bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Diğer yandan, İcra Komitemize intikal eden çeşitli dosyalarda ve yapılan denetimlerde bazı ekspertiz raporlarında sadece tüzel kişi eksperin unvanının yer aldığı, raporu hazırlayan gerçek kişi eksperin bilgilerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bilgilerinizi ve ekspertiz raporlarında raporu hazırlayan gerçek kişi eksperin Ad/Soyad ve Levha No bilgilerinin belirtilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Not: Gerçek kişi ve tüzel kişi eksperlerin rapor formatlarında yer alması gereken imza formu örneği aşağıda yer almaktadır.

 

 

Ekspertizi Yapan

 

 

ÜNVANI

:

XXXXX SİG. EKSPERTİZ. HİZM. LTD. ŞTİ.

EKSPER ADI

:

XXXXXX XXXXX

LEVHA KAYIT NO

:

E07 / Gxxxxx

ŞİRKET LEVHA NO

:

E07 / Txxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haberi paylaş