Değerli Meslektaşımız,

 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki, tazminatların "genel şartlar"a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini iptal etmiştir.

 

Bununla birlikte, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları halen yürürlükte olup, söz konusu Genel Şartların tamamının ya da ilgili maddelerin yürütmesi durduruluncaya/iptal edilinceye ya da değişiklik yapılıncaya kadar, değer kaybı hesaplamalarının mevcut genel şart hükümlerine göre yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Diğer yandan, konuya ilişkin olarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan görüş talep edilmiş olup, gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.  

 

Saygılarımızla,

 

Sosyal paylaşım